Služby

Naše služby pre vás

Zariadenie sociálnych služieb Dúbravská oáza pokoja a oddychu plánuje poskytovať sociálne služby na najvyššej úrovni s kvalifikovaným personálom.

Sociálne služby:

 • Ubytovanie

Jedno a dvojlôžkové izby s vlastným WC a kúpeľňou zariadené vo vyššom štandarde.

Súčasťou zariadenia je aj veľká spoločenská sála, menšie spoločenské miestnosti, priestory a zákutia pre aktivity seniorov, reštauračno-jedálenská časť, kaplnka …samozrejme všetko bezbariérovo prístupné.

 • Stravovanie

Vlastná veľká moderná kuchyňa so zázemím na prípravu kvalitnej stravy päťkrát denne pre obyvateľov zariadenia, ale aj pre vlastný personál.

 • Upratovanie

Personál zabezpečí kvalitné upratovanie izieb klientov a tiež spoločných a spoločenských priestorov celého zariadenia.

 • Pranie a údržba šatstva a bielizne

Čistá bielizeň a čisté osobné oblečenie bude zabezpečené prostredníctvom vlastnej práčovne vybavenej profesionálnymi zariadeniami

Zabezpečené odborné činnosti na najvyššej úrovni:

 • Základné sociálne poradenstvo s individuálnym plánom pre každého klienta
 • Sociálna rehabilitácia
 • Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť
 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
 • Pracovné terapie
 • Záujmové činnosti
 • Úschova cenných vecí

Zdravotné služby:

Pre klientov budú zabezpečené kvalitné služby prostredníctvom zmluvných lekárov, ktorí budú pravidelne navštevovať, vyšetrovať, monitorovať a nastavovať na liečbu klientov priamo v zariadení sociálnych služieb a to: všeobecný lekár, psychiater, urológ, prípadne aj ďalší.

Fyzioterapia:

Tím terapeutov  bude poskytovať služby fyzioterapie priamo v zariadení a to najmä: individuálne a skupinové cvičenia, masáže a vodné procedúry, elektroliečba, magnet, ultrazvuk. Procedúry budú navrhované  po vstupnom vyšetrení lekárom fyzioterapeutom. V rámci procedúr bude možná aj sauna.

Ostatné služby:

Pre klientov budú zabezpečené aj iné doplnkové služby ako doprava, nákupy, individuálne vyšetrenia, kaderníctvo a manikúra atď.

Profesionálna starostlivosť

O vašich blízkych sa postará profesionálny tím.