Služby

Naše služby pre Vás

Zariadenie sociálnych služieb Dúbravská oáza pokoja a oddychu poskytuje sociálne služby na najvyššej úrovni s kvalifikovaným personálom.

Sociálne služby:

• UBYTOVANIE + UPRATOVANIE + PRANIE A ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE

K dispozícii sú jedno a dvojlôžkové klimatizované izby zariadené vo vyššom štandarde.
Vybavenie izby: elektrická polohovateľná posteľ, antidekubitný matrac, nočný stolík, polohovateľné kreslo, nočná lampa, samostatná kúpeľňa s wc, chladnička, TV, balkón, sesterský komunikačný systém, vstavaný nábytok.
Súčasťou nášho zariadenia je veľká spoločenská sála, menšie spoločenské miestnosti, priestory a zákutia pre aktivity seniorov, miestnosť pre tvorivé dielne, knižnica, reštauračno-jedálenská časť, átrium, kaplnka …samozrejme všetko bezbariérovo prístupné.
Personál zabezpečuje kvalitné upratovanie izieb klientov a tiež spoločných priestorov celého zariadenia.
Čistá bielizeň a čisté osobné oblečenie je zabezpečené prostredníctvom vlastnej práčovne vybavenej profesionálnymi zariadeniami.
Vo všetkých priestoroch nášho zariadenia je k dispozícii Wifi pripojenie.

• STRAVOVANIE

Zariadenie je vybavené modernou kuchyňou so zázemím na prípravu kvalitnej stravy päťkrát denne pre obyvateľov zariadenia, ale aj pre vlastný personál.

• ĎALŠIE ČINNOSTI V RÁMCI SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

V našom zariadení sociálni pracovníci dbajú o zabezpečenie starostlivej plnohodnotnej sociálnej pomoci všetkým klientom Dúbravskej oázy.

Doplnkové služby:

Pre našich klientov sú zabezpečené aj ďalšie doplnkové služby ako nákupy, individuálne vyšetrenia, kaderníctvo, pedikúra, manikúra, kozmetička, atď.
V prípade záujmu im organizujeme oslavy narodenín, realizujeme spoločné podujatia, resp. výlety.
Pravidelne nás navštevuje kňaz, aby klientom odslúžil bohoslužby a poskytol pastoračnú starostlivosť.
Kaviarnička je miesto, kde si klienti radi vypijú kávu, resp. čaj a dajú k tomu u nás pripravované dezerty. Je otvorená pre klientov, zamestnancov, ale i širokú verejnosť.

Odborná starostlivosť:

Sociálna starostlivosť:

• Poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
• Základné sociálne poradenstvo s individuálnym plánom pre každého klienta
• Sociálna rehabilitácia, individuálne plánovanie s programom sociálnej rehabilitácie
• Vedenie komplexnej sociálnej agendy
• Podpora prijímateľov pri adaptácii
• Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v zariadení
• Zabezpečenie individuálnych a skupinových aktivít prijímateľov
• Pracovné terapie
• Záujmové činnosti, podpora kreativity, priestor pre aktivity podľa záujmu klienta
• Úschova cenných vecí

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť:

• Pre klientov sú zabezpečené kvalitné služby prostredníctvom zmluvných lekárov, pravidelne ich navštevuje geriater, psychiater, urológ, chirurg, diabetológ a v prípade potreby sú k dispozícii na konzultáciu

• Zdravotné sestry a zdravotnícki asistenti poskytujú prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z ošetrovateľskú starostlivosť:
– poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP,
– odber biologického materiálu,
– príprava a podávanie liekov ,
– meranie fyziologických funkcií (TK, P, D, TT),
– u diabetikov vyšetrenie glykémie glukomerom, aplikácia inzulínu,
– prevencia a liečenie dekubitov,
– ošetrovanie rán,
– iné výkony podľa odporúčania odborného lekára
• Poskytujeme štatút Zariadenia sociálnej pomoci – vybraná ošetrovateľská starostlivosť v rámci nášho zariadenia sociálnych služieb
• Opatrovateľskú starostlivosť zabezpečujú opatrovatelia vyškolení kurzom opatrovania seniorov

Fyzioterapeutická/rehabilitačná starostlivosť:

Tím kvalifikovaných terapeutov zabezpečuje poskytovanie služieb na vysokej úrovni.

Realizujeme:

• individuálne aj skupinové cvičenia v prirodzenom sociálnom prostredí
• individuálnu fyzioterapiu podľa diagnózy klienta, aj pooperačnú a poúrazovú, podľa indikácie lekára
• skupinovú fyzioterapia zameranú na zachovanie a zvýšenie rozsahu pohybu a tonizáciu svalstva celého tela
• individuálnu fyzioterapiu prístrojom motomed – aj pre tých, ktorí nemôžu pohyb hornými a dolnými končatinami vykonávať sami
• klasickú masáž
• perličkový a masážny kúpeľ na nohy
• magnetoterapiu
• fototerapiu

Pripravujeme:

• ultrazvuk
• elektroliečbu
• laser
• soľnú jaskyňu

Profesionálna starostlivosť

O vašich blízkych sa postará profesionálny tím.