Často kladené otázky

Poskytujeme sociálne služby celoročnou pobytovou formou v nasledovných zariadeniach: Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Denný stacionár
Služby sú určené klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a tým, ktorí si chcú zachovať vitalitu a sociálne väzby.
Posudok a právoplatné rozhodnutie vydané Miestnym úradom, Bratislavským samosprávnym krajom v závislosti od druhu požadovanej služby.
Individuálne, podľa potreby a splnení všetkých náležitostí.
Áno, odporúčame však pobyt minimálne na 1 mesiac v prípade rekonvalescencie po operáciách a pod.
V prípade záujmu uzatvoríme s Vami rezervačnú zmluvu.
Ponúkame jedno a dvojlôžkové klimatizované izby s vlastným sociálnym zariadením a toaletou, polohovateľným kreslom a elektricky polohovateľnou posteľou s antidekubitným matracom, televízorom, chladničkou, nočným stolíkom, vstavaným nábytkom.
Cena za poskytovanie sociálnej služby je závislá od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby. Informatívne ceny služieb nájdete tu.
Poskytujeme služby všeobecného lekára, psychiatra, diabetológa, urológa, internistu, logopéda.
V zariadení pracujú sociálni pracovníci a terapeuti, ktorí využívajú terapeutické prístupy zamerané na podporu vitality a kvality života. Klienti sa zúčastňujú na individuálnych a skupinových cvičeniach v závislosti od svojich schopností a možností. Ponúkame vychádzky do prírody, kultúrny program, vystúpenia, prednášky, besedy, sväté omše.
Na našej webovej stránke si vyplňte informačný formulár. Následne na to Vás bude v krátkom časovom horizonte kontaktovať vedúca klientskeho úseku.