Kariéra

Staňte sa členom nášho tímu

Dúbravská oáza pokoja a oddychu je nezisková organizácia zameraná na vytvorenie domova pre seniorov a poskytovanie sociálnych služieb a zdravotných služieb.

Otvorili sme pre Vás otvorenie nového zariadenia sociálnych služieb v Bratislave-Dúbravke v krásnom lesnom prostredí pod Devínskou Kobylou, ktoré bude patriť  k jednému z najväčších a najkomplexnejších zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Predavačka v bufete

Potrebná kvalifikácia:

Úplne stredné odborné vzdelanie, študent SŠ, VŠ, dôchodca.

Náplň práce:

Predaj cukroviniek, predaj kávy a čaju, podvánie minútiek, podávanie nápojov, práca s registračnou pokladnicou.

Čas práce:

Denne: 15.00 – 21.00

Doplňujúce informácie:

Zdravotny preukaz, práca cez víkend.

Kontakt tu → tel. kontakt 0902 528 754

 

Sociálny pracovník/terapeut

Potrebná kvalifikácia:

I. alebo II. stupeň vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca alebo iné príbuzné vedy, predchádzajúca prax v odbore vítaná nie však nutná

Náplň práce:

Komplexné vedenie sociálnej agendy, vypracovanie osobnej a rodinnej anamnézy, tvorba a aktualizácia individuálnych plánov v systéme, vedenie záujmovej činnosti, prípadne terapií pre klientov, poskytovanie sociálnej rehabilitácie.

Kontakt tu → Mgr. Lukáš Behúl, tel. kontakt 0908 756 988, e-mail: lukas.behul@dubravskaoaza.sk

 

Fyzioterapeut

Potrebná kvalifikácia:

Stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie v odbore fyzioterapeut, diplomovaný fyzioterapeut, rehabilitačný pracovník
VŠ/ I.II. špecializácia v odbore

Náplň práce:

Individuálna a skupinová liečebná telovýchova, špeciálne techniky ambulantným pacientom i pacientom na lôžku, zácvik v ortopedických a protetických pomôckach alebo prístrojoch, laserová terapia, fyzikálna liečba, elektroliečebné procedúry, parafínové zábaly a liečba svetlom, magnetoterapia, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie realizovaných výkonov.

Kontakt tu → Mgr. Tatiana Klimentová, tel. kontakt 0904 991 687, e-mail: tatiana.klimentova@dubravskaoaza.sk

 

Zdravotná sestra          

Potrebná kvalifikácia:

USO odbor zdravotná sestra, VŠ/ I.II. špecializácia v odbore komunitné ošetrovateľstvo, interné ošetrovateľstvo, psychiatria, zdravotný záchranár, predchádzajúca prax v odbore potrebná.

 Náplň práce:

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v zmennej prevádzke. Vykonávanie ošetrovateľských intervencií, vrátane špecializovaných podľa stanoveného denného ošetrovateľského plánu. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie.

Kontakt tu → Mgr. Tatiana Klimentová, tel. kontakt 0904 991 687, e-mail: tatiana.klimentova@dubravskaoaza.sk

 

Vedúca opatrovateľka

Potrebná kvalifikácia:

USO a opatrovateľský kurz,  skúsenosti s riadiacov prácou, predchádzajúca prax v odbore vítaná.

 Náplň práce:

Koordinácia opatrovateliek, komunikácia so staničnou sestrou a sestrou, zodpovednosť za čistotu klientov, osobných vecí a prostredia, kontrola polohovania klientov, prevencia preležanín.

Kontakt tu → Mgr. Tatiana Klimentová, tel. kontakt 0904 991 687, e-mail: tatiana.klimentova@dubravskaoaza.sk

 

Opatrovateľ/ka

Potrebná kvalifikácia:

Maturita, SOU a opatrovateľský kurz  220 hodín, predchádzajúca prax v odbore vítaná.

 Náplň práce:

Komplexná  opatrovateľská starostlivosť o klienta.

Kontakt tu → Mgr. Tatiana Klimentová, tel. kontakt 0904 991 687, e-mail: tatiana.klimentova@dubravskaoaza.sk

 

Zdravotnícky asistent

Potrebná kvalifikácia:

USO odbor zdravotnícky asistent,  predchádzajúca prax v odbore.

 Náplň práce:

Ošetrovateľská činnosť, starostlivosť o klientov v zariadení soc. služieb, asistencia pri hygiene a toalete, meranie telesných funkcií, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie.

Kontakt tu → Mgr. Tatiana Klimentová, tel. kontakt 0904 991 687, e-mail: tatiana.klimentova@dubravskaoaza.sk

 

Upratovačka

Potrebná kvalifikácia:

Učňovské alebo základné

 Náplň práce:

Pravidelné upratovanie, čistenie a udržiavanie všetkých priestorov zariadenia v čistote s osobným prístupom v najlepšej kvalite.

Kontakt tu → Ladislava Ondrovičová, tel. kontakt 0919 265 897, e-mail: ladislava.ondrovicova@dubravskaoaza.sk

 

Kuchár

Potrebná kvalifikácia:

Učňovské maturitného typu (kuchár), učňovské  2 roky v odbore

Náplň práce:

Príprava jedálnych lístkov, objednávanie surovín, príprava výdajok, preberanie tovaru, príprava a výdaj jedla.

Kontakt tu → Ladislava Ondrovičová, tel. kontakt 0919 265 897, e-mail: ladislava.ondrovicova@dubravskaoaza.sk

Having a hand to hold allows me to stay in my home

Allow your loved one to maintain their happiness!
recovery services

Alzheimer’s/Dementia

Alzheimer’s/Dementia refers to a serious loss of mental abilities such as thinking, remembering, reasoning and communicating. Dementia is not a normal part of aging. It can be difficult to know whether you or your loved one is suffering from Alzheimer’s/Dementia as the symptoms typically appear gradually (beginning with memory loss).

Saveo knows from personal and professional experience that caring for a loved one suffering from Alzheimer’s/Dementia can be physically, emotionally and mentally exhausting.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Cancer

Cancer is a group of diseases involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body. Not all tumors are cancerous; benign tumors do not spread to other parts of the body. Possible signs and symptoms include a lump, abnormal bleeding, prolonged cough, unexplained weight loss.

While these symptoms may indicate cancer, they may have other causes. Over 100 types of cancers affect humans. Tobacco use is the cause of about 22% of cancer deaths.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Multiple Sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease in which the insulating covers of nerve cells in the brain and spinal cord are damaged. This damage disrupts the ability of parts of the nervous system to communicate, resulting in a range of signs and symptoms, including physical, mental, and sometimes psychiatric problems.

Specific symptoms can include double vision, blindness in one eye, muscle weakness, trouble with sensation, or trouble with coordination. MS takes several forms, with new symptoms either occurring in isolated attacks.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Parkinson’s

Parkinson's disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Thinking and behavioral problems may also occur.

Dementia becomes common in the advanced stages of the disease. Depression and anxiety are also common occurring in more than a third of people with PD. Other symptoms include sensory, sleep, and emotional problems.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Stroke

A stroke is when poor blood flow to the brain results in cell death. There are two main types of stroke: ischemic, due to lack of blood flow, and hemorrhagic, due to bleeding. They result in part of the brain not functioning properly. Signs and symptoms of a stroke may include an inability to move or feel on one side of the body.

Signs and symptoms often appear soon after the stroke has occurred. If symptoms last less than one or two hours it is known as a transient ischemic attack (TIA) or mini-stroke. A stroke may also be associated with a headache.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal