Kariéra

Staňte sa členom nášho tímu

Prečo pracovať u nás?

Poskytneme Vám: príjemné pracovné prostredie a skvelý kolektív, nadštandardné zázemie zamestnancov, možnosť odborného rastu a vzdelávania, možnosť využitia stravovania a kaviarne za zvýhodnené zamestnanecké ceny, možnosť využitia  fyzioterapie, rehabilitácie za zvýhodnené zamestnanecké ceny, preplácanie časti cestovných nákladov, možnosť ubytovania v zariadení, zabezpečenie opatrovateľského kurzu, v prípade, že uchádzač ešte certifikovaný opatrovateľský kurz neabsolvoval, doprava do zariadenia zabezpečená individuálnou dopravou, príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, za nočnú prácu, vernostný bonus ku mzde.

 

ZDRAVOTNÁ SESTRA

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

odbery biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia

– meranie telesných funkcií (teplota, krvný tlak, pulz, saturácia)

– podávanie injekcií do žily a do svalu, podávanie infúzií

– dokumentácia a s ňou spojená administratíva

– telefonická a e-mailová komunikácia s príbuznými

– spolupráca s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch, príprava na

– vyšetrenie alebo ošetrenie

– komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta

– podieľanie sa na zabezpečení plynulej prevádzky zariadenia

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

– stredoškolské s maturitou

– nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

– vysokoškolské I. stupňa

– vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore Ošetrovateľstvo a komunitné opatrovateľstvo

– Vodičský preukaz B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– príjemné vystupovanie a proklientský prístup

– pracovitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

– samostatnosť, flexibilita a snaha vzdelávať sa

– počítačové znalosti

– medicínsky software, word, excel, outlook, internet

– jazykové znalosti sú výhodou, nie podmienkou

PRACOVNÁ PONUKA JE VHODNÁ AJ PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

 

 

OPATROVATEĽ/KA

POZÍCIA MOŽNÁ AJ BEZ KURZU, ABSOLVOVANIE KURZU ZABEZPEČÍME

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– starostlivosť o seniorov, chorých a odkázaných

– zabezpečovanie základných bio–psycho-sociálnych potrieb

– stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie

– starostlivosť o vzhľad, hygienické potreby, liečba a prevencia bežných problémov

– spolupráca pri zaisťovaní odbornej pomoci,

– pomoc a spolupráca pri rehabilitácii

– sprevádzanie klientov na odborné lekárske vyšetrenia, spoločenské podujatia, prechádzky

– iné aktivity…

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

– základné vzdelanie

– stredoškolské bez maturity

– stredoškolské s maturitou

Pozícia je vhodná pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– príjemné vystupovanie a proklientský prístup

– pracovitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

– samostatnosť, flexibilita a snaha vzdelávať sa

– počítačové znalosti

– medicínsky software, word, excel, outlook, internet

– jazykové znalosti sú výhodou, nie podmienkou

PRACOVNÁ PONUKA JE VHODNÁ AJ PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

 

 

SOCIÁLNY PRACOVNÍK / TERAPEUT

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– komplexné vedenie sociálnej agendy

– vypracovanie osobnej a rodinnej anamnézy

– tvorba a aktualizácia individuálnych plánov v systéme

– vedenie záujmovej činnosti

– vedenie aktivizačných skupín podľa potrieb klientov

– poskytovanie sociálnej rehabilitácie

– realizácia spoločenských podujatí

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

  1. alebo II. stupeň vysokoškolské vzdelanie v odbore:

– sociálna práca,

– liečebná pedagogika

– psychológia

– alebo iné príbuzné vedy, predchádzajúca prax v odbore vítaná nie však nutná

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– príjemné vystupovanie a proklientský prístup

– pracovitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

– samostatnosť, flexibilita a snaha vzdelávať sa

– tímový prístup

– počítačové znalosti

– IS Cygnus, word, excel, outlook, internet

– jazykové znalosti sú výhodou, nie podmienkou

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– meranie telesných funkcií (teplota, krvný tlak, pulz, saturácia)

– dokumentácia a s ňou spojená administratíva

– telefonická a e-mailová komunikácia potrebná k vyšetreniu a ošetreniu pacienta

– spolupráca s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch, príprava na vyšetrenie alebo             ošetrenie

– komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta

– podieľanie sa na zabezpečení plynulej prevádzky zariadenia

– práca na zmeny v pracovné dni aj víkendy, sviatky, nočné služby

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

– stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore Zdravotníctvo

– Vodičský preukaz B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– príjemné vystupovanie a proklientský prístup

– pracovitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

– samostatnosť, flexibilita a snaha vzdelávať sa

– počítačové znalosti

– medicínsky software, word, excel, outlook, internet

– jazykové znalosti sú výhodou, nie podmienkou

PRACOVNÁ PONUKA JE VHODNÁ AJ PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

 

 

FYZIOTERAPEUT

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– Individuálna a skupinová liečebná telovýchova

– špeciálne techniky ambulantným pacientom i pacientom na lôžku

– zácvik v ortopedických a protetických pomôckach alebo prístrojoch

– laserová terapia

– fyzikálna liečba

– elektroliečebné procedúry

– parafínové zábaly a liečba svetlom

– magnetoterapia, vedenie zdravotnej dokumentácie

– vykazovanie realizovaných výkonov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

– Stredoškolské s maturitou

– nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie v odbore fyzioterapeut, diplomovaný fyzioterapeut, rehabilitačný pracovník

– VŠ/ I.II. špecializácia v odbore

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– príjemné vystupovanie a proklientský prístup

– pracovitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

– samostatnosť, flexibilita a snaha vzdelávať sa

– počítačové znalosti

– medicínsky software, word, excel, outlook, internet

– jazykové znalosti sú výhodou, nie podmienkou

PRACOVNÁ PONUKA JE VHODNÁ AJ PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

 

 

UPRATOVAČKA

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Upratovanie : izieb klientov, spoločných priestorov, sesterní, jedálne, administratívnych priestorov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

– základné vzdelanie

– stredoškolské bez maturity

– stredoškolské s maturitou

Pozícia je vhodná pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ústretovosť, flexibilita, manuálna zručnosť

 

 

KUCHÁR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– denne zabezpečovať plynulý chod prevádzky kuchyne a prípravu jedál v zmysle aktuálneho jedálneho lístka

– podieľať sa na vypracovaní pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov

– dodržiavať časový harmonogram výdaja stravy

– dodržiavať technologické postupy pri príprave jedál

– zodpovedať za kvalitu

– konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál

– zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií

– zodpovedať za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál

– zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad

– plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne

– za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov

– denne viesť knihu evidencie odpadu a vzoriek jedál a ich uchovávanie po dobu 48 hodín

– plniť príkazy priameho nadriadeného

– zodpovedať za stav potravín v sklade vedie evidenciu HACCP

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

– stredoškolské bez maturity

– stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore Kuchár

Pozícia je vhodná pre absolventa

Vodičský preukaz A

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– príjemné vystupovanie a proklientský prístup

– pracovitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

– samostatnosť a flexibilita

– jazykové znalosti sú výhodou, nie podmienkou

PRACOVNÁ PONUKA JE VHODNÁ AJ PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás táto ponuka zaujala a vyhovujete daným kritériám, zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na doleuvedenú e-mailovú adresu. Všetky životopisy budú starostlivo posúdené, pričom si vyhradzujeme právo kontaktovať len uchádzačov vhodných na inzerovanú pracovnú pozíciu. Vhodným uchádzačom odpovieme e-mailom alebo ich budeme telefonicky kontaktovať najneskôr do 14 dní. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem!

Svoje žiadosti zasielajte na: Mgr. Denisa Bílová

E-mail: denisa.bilova@dubravskaoaza.sk

mobil: 0902 342 097

tel. : 02 / 40 25 91 35

Having a hand to hold allows me to stay in my home

Allow your loved one to maintain their happiness!
recovery services