Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS Dúbravská oáza pokoja a oddychu

 

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých.

Ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry podľa potreby pacienta.

V prípade, že pacient potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť alebo rehabilitačnú starostlivosť, je potrebné, aby sa obrátil na ADOS, ktorú si môže vybrať podľa slobodnej voľby zdravotníckeho zariadenia.. Vedúca sestra ADOS podá žiadateľovi (v zastúpení zväčša rodinnému príslušníkovi) podrobnú informáciu o spôsobe poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, a podmienkach, ktoré je potrebné splniť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni.

V súčasnosti naša ADOS ešte nemá podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, takže všetky ošetrovateľské úkony si pacient hradí sám. Ceny poskytovaných úkonov ADOS sú v platnom cenníku.

Po predložení lekárskych správ sestra ADOS pacienta navštívi v domácnosti s cieľom získania obrazu o jeho zdravotnom stave, ošetrovateľskom či rehabilitačnom probléme, ktorý treba riešiť, a zároveň môže vystaviť návrh na domáce ošetrovanie či rehabilitáciu. Návrh na poskytovane domácej ošetrovateľskej starostlivosti (vyplnené tlačivo) svojím podpisom a pečiatkou odporúča všeobecný lekár pacienta, v prípade rehabilitácie je to lekár so špecializáciou FBLR.

Službu ADOS poskytujeme len klientom, ktorí sú umiestnení v Dúbravskej oáze.

 

Kontakt na zodpovednú osobu ADOS Dúbravská oáza:

Mgr. Ľubica Reháková

Mail: info@dubravskaoaza.sk

Mobil: +421 904 378 366

 

Cenník domácej ošetrovatelskej starostlivosti

Having a hand to hold allows me to stay in my home

Allow your loved one to maintain their happiness!
recovery services