2%

2% z daní

 

Milí priatelia a podporovatelia Dúbravskej oázy, ako nezisková organizácia si Vás dovoľujeme požiadať o Vašu pomoc a podporu poukázaním 2%, resp. 3% z daní za rok 2023.

Vďaka Vašim príspevkom budeme môcť naďalej budovať naše zariadenie, vylepšovať poskytované služby, prípadne nakúpiť materiály a špecializované pomôcky, ktoré budú využité na skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

 

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a Vaše daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ, máte čas najneskôr do 30.4.2024 (ak ste nepožiadali o odklad daňového priznania).

Ak ste SZČO alebo firma, podávate daňové priznanie do 31.3.2024 (ak ste nepožiadali o odklad daňového priznania).

Ako darovať 2%

Do 30.4.2024 je potrebné, aby ste zaslali Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby (získate ho od zamestnávateľa alebo stiahnete tu) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré stiahnete tu. Tieto dokumenty ja potrebné zaslať na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ako vypočítať 2%?

Do riadka 12 vášho vyhlásenia napíšte sumu, ktorú ste odviedli na dani. Nachádza sa v riadku 23  v potvrdení vystavenom zamestnávateľom. Následne do riadka 13 vášho vyhlásenia doplňte 2 percentá zo sumy v riadku 12. 

Sumu vypočítate jednoducho:

riadok 13 = riadok 12 x 0,02

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

V prípade, že ste v roku 2023 boli dobrovoľníkom v a odrobili ste viac ako 40 hodín (aj pre viacero rôznych organizácií) a máte o tom potvrdenie, máte nárok darovať až 3% z vašej dane. Je však potrebné dobrovoľnícku činnosť doložiť písomným potvrdením

Ďakujeme!

Having a hand to hold allows me to stay in my home

Allow your loved one to maintain their happiness!
recovery services