2%

2% z daní

 

 

Priatelia a podporovatelia Dúbravskej oázy, ako nezisková organizácia si Vás dovoľujeme požiadať o Vašu pomoc a podporu poukázaním 2% z daní za rok 2021.

Vďaka Vašim príspevkom budeme môcť dobudovať naše zariadenie, skvalitniť poskytované služby, prípadne nakúpiť materiály a špecializované pomôcky, ktoré budú využité na skvalitnenie života klientov nášho zariadenia.

 

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec vaše a vaše daňové priznanie vám robí zamestnávateľ máte čas najneskôr do 30.4.2022 ak ste nepožiadali o predĺženie.

Ak ste SZČO alebo firma podávate daňové priznanie 31.3.2022 ak ste nepožiadali o predĺženie.

Ako darovať 2%

Ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2022. Do tohto termínu je potrebné aby ste zaslali Potvrdenie o zaplatení dane (získate ho od zamestnávateľa alebo stiahnete tu) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ktoré stiahnete tu. Tieto dokumenty ja potrebné zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ako vypočítať 2%?

Do riadka 12 vášho vyhlásenia napíšte sumu, ktorú ste odviedli na dani. Nachádza sa v riadku 23  v potvrdení vystavenom zamestnávateľom. Následne do riadka 13 vášho vyhlásenia doplňte 2 percentá zo sumy v riadku 12. 

Sumu vypočítane jednoducho:

riadok 13 = riadok 12 x 0,02

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

V prípade, že ste v roku 2020 boli dobrovoľníkom v a odrobili ste viac ako 40 hodín (aj pre viacero rôznych organizácií) a máte o tom potvrdenie máte nárok darovať až 3% z vašej dane. Je však potrebné dobrovoľnícku činnosť doložiť písomným potvrdením

Ďakujeme!

Having a hand to hold allows me to stay in my home

Allow your loved one to maintain their happiness!
recovery services