2%

2% z daní

 

 

Priatelia a podporovatelia Dúbravskej oázy ako nezisková organizácia si Vás dovoľujeme požiadať o vašu pomoc a podporu poukázaním 2% z daní za rok 2019.

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť dobudovať naše zariadenie skvalitniť poskytované služby prípadne nakúpiť materiály a špecializované pomôcky, ktoré budú využité na skvalitnenie života klientov nášho zariadenia.

 

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec vaše a vaše daňové priznanie vám robí zamestnávateľ máte čas najneskôr do 30.4.2020

Ak ste SZČO alebo firma podávate daňové priznanie do 31.3. 2020

Ako darovať 2%

Ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2020. Do tohto termínu je potrebné aby ste zaslali Potvrdenie o zaplatení dane (získate ho od zamestnávateľa alebo stiahnete tu) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ktoré stiahnete tu. Tieto dokumenty ja potrebné zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ako vypočítať 2%?

Do riadka 12 vášho vyhlásenia napíšte sumu, ktorú ste odviedli na dani. Nachádza sa v riadku 23  v potvrdení vystavenom zamestnávateľom. Následne do riadka 13 vášho vyhlásenia doplňte 2 percentá zo sumy v riadku 12. 

Sumu vypočítane jednoducho:

riadok 13 = riadok 12 x 0,02

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

V prípade, že ste v roku 2019 boli dobrovoľníkom v a odrobili ste viac ako 40 hodín (aj pre viacero rôznych organizácií) a máte o tom potvrdenie máte nárok darovať až 3% z vašej dane. Je však potrebné dobrovoľnícku činnosť doložiť písomným potvrdením

Ďakujeme!

Having a hand to hold allows me to stay in my home

Allow your loved one to maintain their happiness!
recovery services

Alzheimer’s/Dementia

Alzheimer’s/Dementia refers to a serious loss of mental abilities such as thinking, remembering, reasoning and communicating. Dementia is not a normal part of aging. It can be difficult to know whether you or your loved one is suffering from Alzheimer’s/Dementia as the symptoms typically appear gradually (beginning with memory loss).

Saveo knows from personal and professional experience that caring for a loved one suffering from Alzheimer’s/Dementia can be physically, emotionally and mentally exhausting.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Cancer

Cancer is a group of diseases involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body. Not all tumors are cancerous; benign tumors do not spread to other parts of the body. Possible signs and symptoms include a lump, abnormal bleeding, prolonged cough, unexplained weight loss.

While these symptoms may indicate cancer, they may have other causes. Over 100 types of cancers affect humans. Tobacco use is the cause of about 22% of cancer deaths.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Multiple Sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease in which the insulating covers of nerve cells in the brain and spinal cord are damaged. This damage disrupts the ability of parts of the nervous system to communicate, resulting in a range of signs and symptoms, including physical, mental, and sometimes psychiatric problems.

Specific symptoms can include double vision, blindness in one eye, muscle weakness, trouble with sensation, or trouble with coordination. MS takes several forms, with new symptoms either occurring in isolated attacks.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Parkinson’s

Parkinson's disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Thinking and behavioral problems may also occur.

Dementia becomes common in the advanced stages of the disease. Depression and anxiety are also common occurring in more than a third of people with PD. Other symptoms include sensory, sleep, and emotional problems.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal

Stroke

A stroke is when poor blood flow to the brain results in cell death. There are two main types of stroke: ischemic, due to lack of blood flow, and hemorrhagic, due to bleeding. They result in part of the brain not functioning properly. Signs and symptoms of a stroke may include an inability to move or feel on one side of the body.

Signs and symptoms often appear soon after the stroke has occurred. If symptoms last less than one or two hours it is known as a transient ischemic attack (TIA) or mini-stroke. A stroke may also be associated with a headache.

 • Memory loss
 • Disorientation
 • Confusion about time or place
 • Communication issues
 • Inability to read, write, speak or understand
 • Mood and behavior changes, such as aggressiveness, wandering or withdrawal