Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Služba určená  klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ktorých životná situácia neumožňuje v krátkom časovom horizonte starostlivosť zo strany rodiny. Je poskytovaná celoročnou pobytovou formou na dobu určitú.

  • Rehabilitácie pooperačných stavov
  • Krátkodobé pobyty, maximálne dva roky
  • Starostlivosť v období medzi hospitalizáciou a návratom do domáceho prostredia
  • Nepretržitá 24 hodinová starostlivosť zdravotníckeho personálu a opatrovateľov