Informatívne ceny služieb

Informatívne ceny sociálnych služieb v našom zariadení

Cena za úhradu sociálnej služby v našom zariadení zohľadňuje:

  • Druh izby (jednoposteľová alebo dvojposteľová)
  • Rozhodnutia a posudky od príslušných štátnych inštitúcií ( obec, mesto, samosprávny kraj)
  • Typ sociálnej služby:

Denný stacionár                                               od 22,20€/deň

Zariadenie opatrovateľskej služby           od 58,40€/deň

Zariadenie pre seniorov                               od 51,90€/deň

Špecializované zariadenie                           od 53,20€/deň

S možnosťou získania ďalšieho príspevku od obce, mesta alebo samosprávneho kraja.

Bližšie informácie získate, ak nám vyplníte stručný dotazník na našej stránke Predbežný záujem.