COVID-19

COVID-19

V súvislosti s prevenciou voči ochoreniu COVID-19 sme prijali prísne bezpečnostné opatrenia, vďaka ktorým boli do dnešného dňa všetky vykonané testy v našom zariadení negatívne.

Smernicu a dôležité dokumenty si môžte stiahnuť tu:

Postupy pri organizovaní návštev klientov DOPO od 9.6.2020

Interná smernica

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu

Usmernenie úradu verejného zdravotníctva

Nariadenie vlády SR č. 116/2020 o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.