Informačný formulár

Ak máte záujem umiestniť Vášho príbuzného v našom zariadení, ako prvý krok je potrebné vyplniť formulár PREDBEŽNÝ ZÁUJEM a následne Vás bude kontaktovať náš kompetentný pracovník, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie.