Špecializované zariadenie – Alzheimer

Špecializované zariadenie

Služba určená pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencií. Klientom sú v rámci celoročnej nepretržitej starostlivosti poskytované terapeutické prístupy zamerané na podporu vitality a kvality života.

  • Individuálny prístup s ohľadom na špeciálne potreby klientov
  • Nepretržitá 24 hodinová starostlivosť zdravotníckeho personálu a opatrovateľov
  • Bezpečné prostredie
  • Podpora v orientácii časom, priestorom a osobou
  • Asistovaná podpora pri zvládaní každodenných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu
  • Terapie: arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, skupinové a individuálne cvičenia, pamäťové cvičenia