Pre klientov budú zabezpečené kvalitné služby prostredníctvom zmluvných lekárov, ktorí budú pravidelne navštevovať, vyšetrovať, monitorovať a nastavovať na liečbu klientov priamo v zariadení sociálnych služieb a to: všeobecný lekár, psychiater, urológ, prípadne aj ďalší.