Pre klientov sú zabezpečené kvalitné služby prostredníctvom zmluvných lekárov, ktorí  pravidelne navštevujú, vyšetrujú, monitorujú a nastavujú na liečbu klientov priamo v zariadení sociálnych služieb a to: všeobecný lekár, psychiater, urológ, prípadne aj ďalší.